Skip Navigation Links.

Faktasider

ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på
den norske kontinentalsokkelen. Informasjonen synkroniseres daglig med ODs databaser.

Abonnement

For å motta nyheter om ODs faktasider via e-post, vennligst abonner her.

Tilbakemelding

Vi tilstreber stadig forbedring av dette produktet, og setter pris på din tilbakemelding. Vennligst send kommentarer og spørsmål til factweb@npd.no.

Bruk av innhold

Data på Oljedirektoratets faktasider kan benyttes i henhold til reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Vi understreker i denne sammenheng at det kan være begrensninger i adgangen til bruk av informasjon som er underlagt tredjeparts rettigheter, som rapporter, kjernebilder, logger mv.

Faktainformasjon på mobile enheter

Nytt nettsted Norsk Petroleum erstatter Faktaheftet.

Appen OilFacts er tilgjengelig i AppStore og Google Play.