Utvinningstillatelse
Beskrivelse
Kategori
Type oppgave
Oppgave status
Oppgave frist
Brønnbane hvis boret
Utv. tillatelsen gyldig til
Tildeling
Operatør - gjeldende
NPDID for operatør - gjeldende
NPDID for utv. tillatelse
Oppgave ID
Referert oppgave ID
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
001 B
Beslutte brønn West Cable Nord
CONDITION DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
31.12.2020
 
31.12.2036
1-A
Aker BP ASA
28544099
917266
23815115
 
12.01.2021
03.03.2021
001 B
Boring av expl brønn West Cable Nord
CONDITION
Boring av letebrønn
Under arbeid
31.12.2021
 
31.12.2036
1-A
Aker BP ASA
28544099
917266
23815116
 
12.01.2021
03.03.2021
006 D
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
28.02.2011
 
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944110
 
02.10.2019
03.03.2021
006 D
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
28.02.2011
2/5-14 S
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944112
 
02.10.2019
03.03.2021
006 D
Beslutte utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
29.08.2011
 
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944113
 
02.10.2019
03.03.2021
006 D
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
29.02.2012
 
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944114
 
02.10.2019
03.03.2021
006 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
29.02.2012
 
29.08.2011
TFO2007
Lundin Norway AS
2767314
4909688
4944116
 
02.10.2019
03.03.2021
019 C
 
CONDITION
Boring av letebrønn
Godkjent
01.09.2020
2/1-17 S
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280862
 
16.02.2021
03.03.2021
019 C
 
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
01.09.2020
 
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280863
 
28.10.2020
03.03.2021
019 C
 
CONDITION
Konseptstudier
Frafalt
01.09.2022
 
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280864
 
28.10.2020
03.03.2021
019 C
 
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
01.09.2022
 
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280865
 
28.10.2020
03.03.2021
019 C
 
CONDITION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
01.09.2023
 
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280866
 
28.10.2020
03.03.2021
019 C
 
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
01.09.2023
 
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280867
 
28.10.2020
03.03.2021
019 C
 
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
01.09.2023
 
31.08.2020
1-A
Aker BP ASA
28544099
47992
33280868
 
28.10.2020
03.03.2021
019 H
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
01.03.2020
 
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750308
 
14.05.2020
03.03.2021
019 H
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
01.03.2020
 
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750309
 
14.05.2020
03.03.2021
019 H
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
01.03.2021
 
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750310
34750309
14.05.2020
03.03.2021
019 H
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
01.03.2021
 
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750311
 
14.05.2020
03.03.2021
019 H
 
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
01.06.2021
 
02.03.2020
TFO2018
Aker BP ASA
28544099
34041830
34750312
 
14.05.2020
03.03.2021
025 B
G & G studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
06.02.2017
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216570
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.02.2017
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216571
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
06.06.2017
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216575
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
06.02.2019
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216572
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Bore letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
06.02.2019
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217261
26216571
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
06.02.2021
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216573
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
06.02.2021
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217258
26216572
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217259
26216574
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216574
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Utløp initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.02.2022
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26216576
 
02.10.2019
03.03.2021
025 B
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
06.02.2022
 
06.02.2017
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
26216467
26217262
26216573
02.10.2019
03.03.2021
026
Lille-Frøy
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
31.12.2017
 
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
20980
29469230
 
02.10.2019
03.03.2021
026
Lille-Frøy
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
31.12.2017
 
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
20980
29469231
 
02.10.2019
03.03.2021
026 B
Beslutning om utbyggingsplan
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Under arbeid
15.12.2017
 
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
23433796
24679997
 
19.02.2021
03.03.2021
026 B
Sende inn utbyggingsplan
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
15.12.2018
 
23.05.2025
2-A
Aker BP ASA
28544099
23433796
24679998
 
19.02.2021
03.03.2021
035 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
14.11.2022
 
14.11.2022
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21559372
21631505
 
19.02.2021
03.03.2021
037 F
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
08.02.2015
 
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265587
 
02.10.2019
03.03.2021
037 F
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
08.02.2015
 
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265588
 
02.10.2019
03.03.2021
037 F
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
08.02.2017
 
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265589
 
02.10.2019
03.03.2021
037 F
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
08.02.2017
 
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265590
23265588
02.10.2019
03.03.2021
037 F
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
08.06.2017
 
05.12.2014
TFO2012
Statoil Petroleum AS
17237817
22813049
23265591
 
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
07.02.2016
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24217892
 
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2016
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24217893
 
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Skal ikke bores
07.02.2018
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24567587
24217893
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2018
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565049
24217893
02.10.2019
03.03.2021
038 E
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2019
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565050
 
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2019
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
25612418
24567587
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
25612419
24565050
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
25612420
 
02.10.2019
03.03.2021
038 E
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565051
 
02.10.2019
03.03.2021
038 E
Tilbakelveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2020
 
07.02.2016
TFO2013
Repsol Norge AS
27052812
24214362
24565052
 
02.10.2019
03.03.2021
043 ES
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
02.03.2020
 
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141493
 
01.07.2020
03.03.2021
043 ES
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
02.03.2020
 
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141494
 
01.07.2020
03.03.2021
043 ES
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
02.03.2021
 
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141495
31141494
01.07.2020
03.03.2021
043 ES
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
02.03.2021
 
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141496
 
01.07.2020
03.03.2021
043 ES
 
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
02.06.2021
 
01.03.2020
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977735
31141549
31141496
01.07.2020
03.03.2021
044 B
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
07.02.2015
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565055
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
DECISION
Beslutte anskaffelse 3D seismikk
Godkjent
07.02.2015
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565056
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
WORKOBLIGATION
Anskaffe 3D seismikk
Godkjent
07.02.2016
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565057
24565056
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2017
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565058
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2017
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565053
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2020
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565065
24565058
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24567588
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565079
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
25612416
24567588
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
25612417
 
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565080
24565079
02.10.2019
03.03.2021
044 B
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2022
 
07.02.2017
TFO2013
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
24214379
24565054
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Anskaffe 3D seismikk
WORKOBLIGATION
Anskaffe 3D seismikk
Godkjent
06.02.2016
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216578
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
07.02.2017
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216577
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
06.05.2017
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216584
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Boring av letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
07.02.2020
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216579
26216577
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216580
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216581
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216582
26217265
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26217263
26216580
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26217264
26216581
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2022
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26217265
 
02.10.2019
03.03.2021
044 C
Beslutte overgang til forlengelsesperiod
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2022
 
07.02.2017
TFO2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
2410696
25611470
26216583
 
02.10.2019
03.03.2021
046 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
31.12.2028
 
31.12.2018
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21559399
21631506
 
02.10.2019
03.03.2021
046 E
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
06.02.2017
 
31.12.2028
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611579
27116461
 
12.01.2021
03.03.2021
050 D
Reprosessere 3D seismikk
WORKOBLIGATION
Innsamling, reprosessering, tolking
Godkjent
16.02.2008
 
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
4456576
 
12.01.2021
03.03.2021
050 D
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
16.02.2008
 
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
4456577
 
12.01.2021
03.03.2021
050 D
Vurdere utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Godkjent
16.02.2010
 
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
4456578
 
12.01.2021
03.03.2021
050 D
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
16.02.2010
 
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
21631920
 
12.01.2021
03.03.2021
050 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
16.02.2010
 
10.09.2031
TFO2006
Equinor Energy AS
32011216
4237912
21631932
 
12.01.2021
03.03.2021
052 C
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
28.02.2011
 
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944127
 
02.10.2019
03.03.2021
052 C
Beslutning om utbyggingsplan.
DECISION
(PUD) Beslutning om å utarbeide ein utbyggingsplan
Frafalt
28.02.2011
 
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944128
 
02.10.2019
03.03.2021
052 C
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Fritatt
01.03.2011
 
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
21631933
 
02.10.2019
03.03.2021
052 C
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Skal ikke bores
28.02.2012
 
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944129
4944127
02.10.2019
03.03.2021
052 C
Innsende utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
29.02.2012
 
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944130
 
02.10.2019
03.03.2021
052 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
28.02.2013
 
01.03.2011
TFO2007
Statoil Petroleum AS
17237817
4918046
4944131
 
02.10.2019
03.03.2021
053 C
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
10.02.2019
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028116
 
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
10.02.2019
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028117
 
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Godkjent
10.02.2021
30/6-31 S
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028118
29028117
17.02.2021
03.03.2021
053 C
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
10.02.2021
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028119
 
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
10.02.2022
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028120
29028119
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
10.02.2022
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028121
 
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
10.02.2023
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028122
29028121
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
10.02.2023
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028123
 
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
10.02.2023
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028124
29028123
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
10.02.2023
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028125
 
12.01.2021
03.03.2021
053 C
 
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
10.05.2023
 
10.02.2023
TFO2016
Equinor Energy AS
32011216
28941860
29028126
29028125
12.01.2021
03.03.2021
055 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
08.02.2014
 
06.04.2030
TFO2012
Wintershall Dea Norge AS
35318843
22813096
23265592
 
12.01.2021
03.03.2021
055 E
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
04.04.2022
 
04.04.2022
TFO2019
Wintershall Dea Norge AS
35318843
36463530
38100493
 
26.02.2021
03.03.2021
065
Areal utenom Tambar
CONDITION DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
01.07.2020
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016788
 
12.01.2021
03.03.2021
065
 
CONDITION
Boring av letebrønn
Skal ikke bores
01.07.2022
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016789
 
12.01.2021
03.03.2021
065
 
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
01.07.2022
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016790
 
12.01.2021
03.03.2021
065
 
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
01.07.2023
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016792
 
12.01.2021
03.03.2021
065
 
CONDITION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
01.07.2024
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016793
 
12.01.2021
03.03.2021
065
 
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
01.07.2024
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016794
 
12.01.2021
03.03.2021
065
 
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
01.07.2024
 
01.01.2029
6
Aker BP ASA
28544099
21316
32016795
 
12.01.2021
03.03.2021
072 D
 
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Frafalt
07.02.2017
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565089
 
02.10.2019
03.03.2021
072 D
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2017
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24567589
 
02.10.2019
03.03.2021
072 D
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2018
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565096
24567589
02.10.2019
03.03.2021
072 D
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2018
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
25612412
24567589
02.10.2019
03.03.2021
072 D
 
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
25612413
 
02.10.2019
03.03.2021
072 D
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565106
24565096
02.10.2019
03.03.2021
072 D
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2019
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565087
 
02.10.2019
03.03.2021
072 D
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2019
 
16.11.2016
TFO2013
Statoil Petroleum AS
17237817
24214398
24565088
 
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Fast brønn
WORKOBLIGATION
Boring av fast letebrønn
Frafalt
07.02.2017
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26216997
 
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2017
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26216998
 
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2018
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26216999
 
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2018
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217266
26216998
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217267
26217000
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Beslutte innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2019
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217000
 
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Beslutte overgang til forlengelsesperiod
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2019
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217001
26217000
02.10.2019
03.03.2021
072 E
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2019
 
16.11.2016
TFO2014
Statoil Petroleum AS
17237817
25611559
26217002
 
02.10.2019
03.03.2021
073 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
17.12.2005
 
31.12.2029
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
2987414
3504484
 
12.01.2021
03.03.2021
074 B
Fast brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
01.03.2010
6407/2-5 S
10.04.2027
TFO2007
Equinor Energy AS
32011216
4918544
4944201
 
12.01.2021
03.03.2021
074 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
01.03.2010
 
10.04.2027
TFO2007
Equinor Energy AS
32011216
4918544
4944202
 
12.01.2021
03.03.2021
074 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
01.03.2010
 
10.04.2027
TFO2007
Equinor Energy AS
32011216
4918544
21631934
 
12.01.2021
03.03.2021
085 D
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.01.2008
 
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3996797
 
02.10.2019
03.03.2021
085 D
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Skal ikke bores
06.01.2010
 
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3961253
3996797
02.10.2019
03.03.2021
085 D
Innsending av utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.01.2010
 
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3961254
 
02.10.2019
03.03.2021
085 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.01.2010
 
01.01.2008
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4524355
3810164
3961255
 
02.10.2019
03.03.2021
090 D
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
06.01.2008
 
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961261
 
02.10.2019
03.03.2021
090 D
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
06.01.2010
35/11-11
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961262
3961261
02.10.2019
03.03.2021
090 D
Innsende ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.01.2010
 
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961263
 
02.10.2019
03.03.2021
090 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.01.2010
 
06.01.2010
TFO2005
Statoil Petroleum AS
17237817
3811847
3961264
 
02.10.2019
03.03.2021
090 E
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
19.02.2011
 
09.03.2024
TFO2009
Equinor Energy AS
32011216
17642079
18061280
 
12.01.2021
03.03.2021
090 I
 
WORKOBLIGATION
Reprosessere 3D seismikk
Godkjent
02.03.2020
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141511
 
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
02.03.2020
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141512
 
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
02.03.2022
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141513
31141512
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
02.03.2022
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141514
 
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
02.03.2024
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141515
31141514
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
02.03.2024
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141516
 
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
02.03.2025
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141517
31141516
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
02.03.2025
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141518
 
29.01.2021
03.03.2021
090 I
 
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
02.06.2025
 
02.03.2025
TFO2017
Equinor Energy AS
32011216
30977789
31141550
31141518
29.01.2021
03.03.2021
091 B
Innsende ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.10.2009
 
06.10.2009
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4511658
3812205
3961278
 
02.10.2019
03.03.2021
091 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.10.2009
 
06.10.2009
TFO2005
StatoilHydro Petroleum AS
4511658
3812205
3961279
 
02.10.2019
03.03.2021
091 C
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal ikke bores
06.02.2008
 
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
4212694
 
02.10.2019
03.03.2021
091 C
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Skal ikke bores
06.01.2009
 
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
3961307
4212694
02.10.2019
03.03.2021
091 C
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Frafalt
06.01.2009
 
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
3961308
 
02.10.2019
03.03.2021
091 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
06.12.2009
 
06.02.2008
TFO2005
StatoilHydro ASA
4511854
3811888
4212695
 
02.10.2019
03.03.2021
091 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
08.02.2014
 
31.12.2029
TFO2012
Equinor Energy AS
32011216
22813131
23265593
 
12.01.2021
03.03.2021
093 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
19.02.2020
 
09.03.2024
TFO2009
OKEA ASA
34925006
17654585
18061281
 
12.01.2021
03.03.2021
093 B
 
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Fritatt
19.05.2024
 
09.03.2024
TFO2009
OKEA ASA
34925006
17654585
36502637
 
12.01.2021
03.03.2021
093 C
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
08.02.2015
 
09.03.2024
TFO2012
OKEA ASA
34925006
22813180
23265594
 
12.01.2021
03.03.2021
093 E
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Frafalt
07.02.2017
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565132
 
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
DECISION
Beslutning om boring
Frafalt
07.02.2017
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565139
 
02.10.2019
03.03.2021
093 E
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Godkjent
07.05.2017
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565125
 
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Frafalt
07.02.2019
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565140
24565139
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Frafalt
07.02.2019
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24567590
24565139
02.10.2019
03.03.2021
093 E
Beslutte utarbeidelse av utbyggingsplan.
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565166
 
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Frafalt
07.02.2020
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
25612403
24567590
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
25612404
24565166
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
25612405
 
02.10.2019
03.03.2021
093 E
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Frafalt
07.02.2021
 
07.02.2017
TFO2013
A/S Norske Shell
562
24214616
24565124
 
02.10.2019
03.03.2021
093 F
 
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Under arbeid
14.02.2022
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985115
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
WORKOBLIGATION
Anskaffe 3D seismikk
Under arbeid
14.02.2022
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985120
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
14.02.2022
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985121
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
14.02.2024
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985122
36985121
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
14.02.2024
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985123
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
14.02.2026
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985124
36985123
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
14.02.2026
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985125
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
14.02.2027
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985128
36985125
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
14.02.2027
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985129
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
14.02.2027
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985131
 
23.02.2021
03.03.2021
093 F
 
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under arbeid
14.05.2027
 
14.02.2027
TFO2019
OKEA ASA
34925006
36463574
36985130
 
23.02.2021
03.03.2021
102 D
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
01.03.2025
 
01.03.2025
TFO2011
Aker BP ASA
28544099
21568785
21631504
 
12.01.2021
03.03.2021
102 E
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Under arbeid
03.02.2025
 
01.03.2025
TFO2011
Total E&P Norge AS
2410708
21568578
21631507
 
12.01.2021
03.03.2021
104 B
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
03.02.2013
 
01.03.2031
TFO2011
Equinor Energy AS
32011216
21568959
21631508
 
12.01.2021
03.03.2021
107 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
23.01.2019
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5107376
5465240
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Geologi- og geofysikk studier
WORKOBLIGATION
Geologi- og geofysikkstudier
Godkjent
23.01.2011
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465241
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
23.12.2015
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465242
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Frafalt
23.04.2017
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
21631935
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
23.10.2017
6407/7-9 S
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465243
5465242
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Initiell periode
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Godkjent
23.01.2019
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465246
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
Geologi- og geofysikkstudier
Under arbeid
23.01.2021
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350235
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
23.01.2021
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350236
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
01.10.2021
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350472
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Beslutning om utbyggingsplan, NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
01.10.2022
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465244
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
Boring av letebrønn
Under arbeid
23.01.2023
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350237
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
23.01.2023
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350238
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Innsende utbggingsplan, NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
01.10.2023
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
5465245
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
Konseptstudier
Under arbeid
23.01.2025
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350239
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
23.01.2025
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350240
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
23.01.2026
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350241
 
12.01.2021
03.03.2021
107 C
Utenfor funnene NF2 og NF3
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
23.01.2026
 
10.04.2034
TFO2008
Equinor Energy AS
32011216
5115394
37350242
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
Seismikk
WORKOBLIGATION
Innsamling, reprosessering, tolking
Godkjent
17.12.2007
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504446
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
Betinga brønn - 1 av 1
DECISION
Beslutning om boring
Skal bores
17.12.2007
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504447
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
Boring av betinga brønn - 1 av 1
WORKOBLIGATION
Boring
Godkjent
17.12.2009
7122/6-2
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504448
3504447
12.01.2021
03.03.2021
110 B
Beslutning om utbyggingsplan
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
17.12.2018
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504449
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
 
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Godkjent
17.12.2018
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
29469160
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
Sende inn ein utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Fritatt
17.12.2019
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504450
3504449
12.01.2021
03.03.2021
110 B
DECISION
Beslutte overgang til forlengelsesperioden
Fritatt
17.12.2019
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
3504451
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
Vilkår
CONDITION DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
17.12.2023
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
34750150
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
 
CONDITION DECISION
(PUD) Beslutning om å sende inn en utbyggingsplan
Under arbeid
17.12.2024
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
29469161
 
12.01.2021
03.03.2021
110 B
 
CONDITION DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
17.12.2024
 
17.12.2024
TFO2004
Equinor Energy AS
32011216
3001885
29469162
 
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Borebeslutning
DECISION
Beslutning om boring
Under arbeid
06.02.2021
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217003
 
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Boring av letebrønn
WORKOBLIGATION
Boring av letebrønn
Under arbeid
06.02.2021
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217004
26217003
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Beslutte konkretisering
DECISION
(BoK) Beslutning om konkretisering
Under arbeid
06.02.2021
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217005
 
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Beslutte videreføring
DECISION
(BoV) Beslutning om videreføring
Under arbeid
06.02.2022
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217006
 
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Konseptstudier
WORKOBLIGATION
Konseptstudier
Under arbeid
06.02.2022
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217268
26217005
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Utarbeide utbyggingsplan
WORKOBLIGATION
(PUD) Utarbeide utbyggingsplan
Under arbeid
06.02.2022
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217269
26217006
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Sende inn utbyggingsplan
DECISION
(PUD) Innlevering av utbyggingsplan
Under arbeid
06.02.2022
 
06.02.2023
TFO2014
Equinor Energy AS
32011216
25611917
26217270
26217007
12.01.2021
03.03.2021
127 B
Tilbakeleveringsrapport
WORKOBLIGATION
Tilbakeleveringsrapport
Under a