Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems

450

Export: PDF icon PDF
 • General information

  General information
  Attribute Value
  Production licence
  Name of the production licence
  450
  NPDID production licence
  NPD's unique id for production licences
  4909784
  Status
  Current status of production licence. Example of legal values: ACTIVE, INACTIVE
  INACTIVE
  Main area
  Name of the area on the Norwegian Continental Shelf where the wellbore is located. Example of legal values: Barents Sea, Norwegian Sea, North Sea
  North sea
  Licensing activity
  Name of the licensing activity the production licence was awarded in.
  TFO2007
  Date granted
  Date the production licence was granted by the Norwegian authorities.
  29.02.2008
  Date valid to
  Date the production licence is valid to.
  01.03.2014
  Stratigraphical
  Indicates if the licence has vertical limitations based on stratigraphy. 'NO' means no such limitations, 'YES OR PARTLY' means that either whole or parts of the licence has such limitations.
  NO
  Original area [km2]
  Original area of the production licence in square kilometres.
  89
  Current area [km2]
  Current area of the production licence in square kilometres.
  0
 • Phases

  Phases
  Date phase valid from
  Date phase valid to
  Phase
  29.02.2008
  01.03.2014
  INITIAL
  02.03.2014
  01.03.2015
  INITIAL EXTENDED
 • Licensees – current

  Licensees – current
  Date valid from
  Company longname
  Interest [%]
 • Operatorship – current

  Operatorship – current
  Date valid from
  Company longname
 • Area – current

  Area – current
  Date valid from
  Block name
  Polygon number
  Polygon area
  [km2]
  Vertical limitations
 • Work program (initial phase)

  Work program (initial phase)
  Work obligation
  Decision
  Task status
  Expiry date
  Wellbore if drilled
  Seismology - collecting, reprocessing, interpretation
  Approved
  Drilling
  Approved
  7/12-13 S
  (PDO) Decision to prepare a plan for development
  Dropped
  01.03.2013
  (PDO) Submit plan for development
  Approved
  01.03.2014
  Decision to enter extension period
  Approved
  01.03.2015
 • Conditions (production phase)

  Conditions (production phase)
  Work task
  Decision
  Description (norwegian)
  Task status
  Expiry date
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5234
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 75 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  6185
  20.02.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5234, registrert 5.3.2012) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 75 % til 60 %. Panthaver DnB Bank ASA samtykker i reduksjon fra 75 % til 60 % i brev datert 13.2.2012.
  6731
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Wellbores – exploration, drilled in the production licence

  Wellbores – exploration, drilled in the production licence
  Wellbore name
  Entered date
  Completed date
  Purpose
  Content
  29.01.2012
  18.05.2012
  WILDCAT
  DRY
 • Wellbores – development, drilled in the production licence

  Wellbores – development, drilled in the production licence
  Wellbore name
  Entered date
  Completed date
  Purpose - planned
 • Licensees – full history

  Licensees – full history
  Date valid from
  Date valid to
  Company longname
  Interest [%]
  18.11.2013
  01.03.2014
  80.000000
  20.000000
  01.01.2011
  17.11.2013
  60.000000
  25.000000
  15.000000
  22.12.2009
  31.12.2010
  75.000000
  25.000000
  01.03.2008
  21.12.2009
  75.000000
  25.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  100.000000
 • Operatorship – full history

  Operatorship – full history
  Date valid from
  Date valid to
  Company longname
  22.12.2009
  01.03.2014
  29.02.2008
  21.12.2009
 • Area – full history

  Area – full history
  Date valid from
  Date valid to
  Block name
  Polygon number
  Polygon area
  [km2]
  Vertical limitations
  29.02.2008
  01.03.2014
  7/12
  1
  89
 • Licensees – transfers

  Licensees – transfers
  Date valid from
  Transfer direction
  Type of change
  Company name
  Transferred interest [%]
  18.11.2013
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.12.2009
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  75.000000
  01.03.2008
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
 • Status reports

  Status reports
  Document name
  Document format
  Document size [MB]
  .pdf
  17.07