Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  050 C
  Gyldig fra dato
  04.06.1999
  Gyldig til dato
  31.12.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  102490
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1070
  29.06.1999
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1170
  07.02.2001
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 6% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1235
  27.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1270
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1442
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 43%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1516
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3142
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3281
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3407
  22.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4247
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 61 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4641
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7391
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 19% andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12769
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  16208
  27.10.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.10.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt i sin helhet med virkning fra 01.01.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger