Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
10.12.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  055 B
  Gyldig fra dato
  04.06.1999
  Gyldig til dato
  06.04.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  102499
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  OKEA ASA
  35.20000
  Lime Petroleum AS
  33.84340
  DNO Norge AS
  14.25670
  Vår Energi ASA
  12.25750
  M Vest Energy AS
  4.44240
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14534
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15018
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14534) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17005
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33.8434% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17459
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4.4424 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17986
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1071
  29.06.1999
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1277
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1523
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1818
  04.06.2002
  Petoro AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1939
  11.04.2003
  Norsk Hydro Produksjon a.s har overdratt en 3.2% andel i tillstelsen til OER Oil AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2051
  23.07.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2159
  13.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2289
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2462
  03.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 2.5% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2573
  03.03.2005
  OER Oil AS har endret navn til Endeavour Energy Norge AS
  Andre meldinger
  2598
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  2640
  08.06.2005
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 15.1% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2776
  27.04.2006
  Eni Norge AS har overdratt sin 13,2% andel i tilllatelsen til Altinex Oil AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2801
  18.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2921
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2946
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3033
  29.03.2007
  Altinex Oil Norway AS pantsetter sin 12,6247 % andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3028
  29.03.2007
  Altinex Oil AS har endret navn til Altinex Oil Norway AS
  Andre meldinger
  3152
  20.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3287
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3416
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3912
  30.07.2008
  Olje- og energidepartement har i brev 30.06.2008 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 04.06.2009.
  Andre meldinger
  4087
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4145
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 12,6% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4602
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4652
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4736
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  4737
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009.
  Andre meldinger
  5059
  29.12.2009
  Wintershall Norge ASA overdrar sin 2,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5127
  11.02.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2.5 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner en milliard 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 21.1.2010, gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5451
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5430
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 11.02.2010 (dok. nr. 5127) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5782
  09.05.2011
  Pantobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner trehundremillioner 00/100 datert 27.3.2007 (dok. nr. 3033) Altinex Oil Norway AS pantsetter sin 12,6247 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Norsk tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger.
  Sletting av pant
  5909
  28.07.2011
  Altinex Oil Norway AS overdrar sin 13,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Core Energy AS med virkning fra 1.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5930
  18.08.2011
  Core Energy AS pantsetter sin 13,2% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6037
  02.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 13,4 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6318
  19.04.2012
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 13,4 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6501
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5451) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 2,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6887
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 13.02.2013.
  Andre meldinger
  7084
  07.06.2013
  Core Energy AS pantsetter sin 13,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7094
  11.06.2013
  Rettelse: Core Energy AS pantsetter sin 13,2 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet (likevel kun med prioritet bak første prioritet panteobligasjon ) pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver amerikanske dollar etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7188
  04.07.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.7.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 6.4.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  7201
  01.08.2013
  Statoil Petrroleum AS har overdratt sin 32,6 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7343
  01.10.2013
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Wintershall Norge AS iht brev fra OED av 30.4.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7438
  02.12.2013
  Talisman Energy Norge AS har overdratt 0,8567 % andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7439
  02.12.2013
  Talisman Energy NorgeAS har overdratt 0,2999 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7436
  02.12.2013
  Core Energy AS har overdratt 0,9425 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7437
  02.12.2013
  Talisman Energy Norge AS har overdratt 0,1 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 01.01.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7537
  20.01.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 0,8567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7865
  05.06.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 5930 registrert 16.8.2011 i Core Energy AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 13,2 % til 12,2575 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.10.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7864
  05.06.2014
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet, dok. nr. 7084 registrert 7.6.2013 i Core Energy AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 13,2 % til 12,2575 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.10.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8307
  06.11.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 2,5 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10081
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 33.8434 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10169
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10902
  26.05.2016
  Core Energy AS pantsetter sin 12,257500 % i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10912
  26.05.2016
  Rettelse dok.nr 7094 er slettet som følge av sletting dok.nr 7084
  Sletting av pant
  10876
  26.05.2016
  Dok.nr 7865 er slettet som følge av sletting dok.nr 5930.
  Sletting av pant
  10875
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 300,000,000 skriver skriver United States Dollars three hundred million datert 16.8.2011 (dok.nr 5930) hvor Core Energy AS pantsetter sin 13.2 % deltakerandel, redusert til 12,2575 % den 5.6.2014 (dok.nr 7865) i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10873
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver skriver United States Dollars one hundred and fifty million datert 7.6.2013 (dok.nr 7084) hvor Core Energy AS pantsetter sin 13.2 % deltakerandel, reduser til 12,2575 % den 5.6.2014 (dok.nr 7864) i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10874
  26.05.2016
  Dok.nr 7864 er slettet som følge av sletting dok.nr 7084
  Sletting av pant
  10932
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11952
  25.10.2017
  Point Resources AS AS pantsetter sin 12,257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 840,000,000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11993
  02.11.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 600,000,000 skriver United States Dollars six hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 12.257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.5.2016 (dok.nr.: 10902) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger.
  Sletting av pant
  13193
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13248
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 og 17.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13341
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 4,4424 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13456
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13601
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13508
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 12,257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.10.2017 (dok.nr.: 11952) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13672
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 12,257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14068
  23.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14330
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 6318 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14332
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13248 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14334
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 7537 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14534
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14499
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 0.8567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 9.1.2014 (dok.nr.: 7537) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14498
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 14.2567 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13248) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14500
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 13.4 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 13.4.2012 (dok.nr.: 6318) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14616
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15068
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 12.257500 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13672)er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15018
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14534) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14992
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 14,2567 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15130
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 12,2575 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15527
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 4.4424 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16249
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15130 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16426
  31.12.2021
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33,8434 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor NOK 600 000 000, skriver Norwegian kroner six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.12.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16420
  31.12.2021
  Repsol Norge AS har overdratt sin 33.8434 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16519
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16702
  29.03.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13341 og 15527 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 23.3.2022 .
  Sletting av pant
  16710
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 4.4424 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16981
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16426 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  17005
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 33.8434% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17316
  01.11.2022
  Operatørskapet er overført fra Wintershall Dea Norge AS til OKEA ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 18.10.2022, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Operatørskifte
  17306
  01.11.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt sin 35.200 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17459
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 4.4424 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS.Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17473
  23.12.2022
  OKEA ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17986
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 35.20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18027
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17473 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant