Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  262
  Gyldig fra dato
  12.05.2000
  Gyldig til dato
  02.02.2033
  NPDID for utvinningstillatelser
  1033093
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  30.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  25.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5547
  25.11.2010
  PGNiG Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Andre prioritet panteobligasjon stor NOK 5,280,000,000, skriver norske kroner femmilliardertohundreogåttimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.9.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd, på følgende vilkår jamfør petroleumsloven § 10-18, andre ledd. Pantet er opprettet utelukkende for det formål å finansiere petroleumsvirksomheten knyttet til nevnte lisenser.
  10004
  19.08.2015
  PGNiG Upstream International AS pantsetter sin 15.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver US Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.6.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.Det foreligger prioritetsvikelse fra Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA dok nr 10001, for pantsettelse dok nr 5547 til fordel for Societe Generale London Branch
  17187
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1141
  12.09.2000
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1404
  30.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1466
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1653
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1772
  21.03.2002
  BP Amoco Norge AS har endret navn til BP Norge AS.
  Andre meldinger
  2108
  21.08.2003
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  3256
  02.11.2007
  Modil Development Norway AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til PGNIG Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3262
  04.11.2007
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til E.ON Ruhrgas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3524
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3836
  12.06.2008
  PGNiG Norway AS pantsetter sin 15% andel i tillatelsen til fordel for Polski Còrnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 266.000.000 skriver norske kroner tohundreogsekstiseksmillioner 00/100Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4149
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4831
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5509
  28.09.2010
  PGNiG Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Første prioritet panteobligasjon stor USD 480,000,000, skriver amerikanske dollar firehundreogåttimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.8.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd, på følgende vilkår jamfør petroleumsloven § 10-18, andre ledd. Pantet er opprettet utelukkende for det formål å finansiere petroleumsvirksomheten knyttet til nevnte lisenser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5507
  28.09.2010
  Pantobligasjon stor NOK 266 ,000,000 skriver norske kroner tohundreogsekstiseksmillioner 00/100 datert 12.6.2008 (dok. nr. 3836) hvor PGNiG Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. er slettet. Samtykke fra panthaver Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. foreligger i brev datert 31.8.2010.
  Sletting av pant
  5547
  25.11.2010
  PGNiG Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Andre prioritet panteobligasjon stor NOK 5,280,000,000, skriver norske kroner femmilliardertohundreogåttimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.9.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd, på følgende vilkår jamfør petroleumsloven § 10-18, andre ledd. Pantet er opprettet utelukkende for det formål å finansiere petroleumsvirksomheten knyttet til nevnte lisenser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6295
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  7128
  01.07.2013
  PGNiG Norway AS har endret foretaksnavn til PGNiG Upstream International AS med virkning fra 15.5.2013
  Andre meldinger
  10001
  19.08.2015
  Prioritetsvikelse gitt av Polskie Gôrnictwo Noftowe i Gazownictwo SA, dok nr 5547, til fordel for Societe Generale London Branch.
  Andre meldinger
  10004
  19.08.2015
  PGNiG Upstream International AS pantsetter sin 15.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver US Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.6.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.Det foreligger prioritetsvikelse fra Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA dok nr 10001, for pantsettelse dok nr 5547 til fordel for Societe Generale London Branch
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10012
  24.08.2015
  Pantobligasjon pålydende US Dollar 480,000,000 skriver United States Dollars Four Hundred and Eighty million, hvor PGNiG Norway AS pantsette sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Credit Agricole Corporate and Investment Bank datert 31.8.2010 (dok.nr. 5509) er slettet. Samtykke fra panthaver Credit Agricole Corporate and Investment Bank foreligger datert 13.8.2015
  Sletting av pant
  10415
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11005
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11260
  02.12.2016
  BP Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.16 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11298
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 660 000 000, skriver United States Dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11283
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11571
  24.03.2017
  PGNiG Upstream International AS har endret navn til PGNiG Upstream Norway AS fra 18032017.
  Andre meldinger
  11859
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11298) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12918
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14075
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11283) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14597
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14640
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  17187
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17223
  28.09.2022
  Prioritetsvikelse gitt av Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA dok nr 17187, til fordel for Societe Generale London Branch.
  Andre meldinger