Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  263
  Gyldig fra dato
  12.05.2000
  Gyldig til dato
  12.05.2037
  NPDID for utvinningstillatelser
  1033111
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  70.00000
  Sval Energi AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16909
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16939
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1142
  12.09.2000
  Tillatelsen innført i Petroleumsregistere.
  Ny tillatelse
  1405
  30.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1918
  20.12.2002
  Norsk Chevron AS har endret navn til Chevron Texaco Norge AS.
  Andre meldinger
  2584
  15.04.2005
  Chevron Texaco Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3063
  10.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3065
  10.07.2007
  Det Norske Oljeselskap ASA har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Bayerngas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3214
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3354
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3525
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3828
  22.05.2008
  Oljedirektoratet har i brev "ref: OD 06/16"den 19.03.2007 vedtatt forlengelsen av tillatelsen til 12.05.2037.
  Andre meldinger
  4151
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4795
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12196
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12920
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13392
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16865
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16909
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16939
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse