Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
  • General information (in Norwegian only)

    General information (in Norwegian only)
    Tillatelse
    027 C
    Gyldig fra dato
    09.10.2000
    Gyldig til dato
    01.03.2030
    NPDID for utvinningstillatelser
    1333301
  • Operatorship – current (in Norwegian only)

    Operatorship – current (in Norwegian only)
    Selskap
    Vår Energi ASA
  • Owner – current (in Norwegian only)

    Owner – current (in Norwegian only)
    Selskap
    Andel [%]
    Vår Energi ASA
    90.00000
    Kistos Energy (Norway) AS
    10.00000
  • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

    Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
    Dokument nummer
    Registreringsdato
    Utdrag av dokument
    16307
    25.11.2021
    Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 500 000 000, skriver Five hundred million U.S dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

    Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
    Dokument nummer
    Registreringsdato
    Utdrag av dokument
    Type
    1151
    24.11.2000
    Tillatelsen registrert i Petroleumsregisteret.
    Ny tillatelse
    1152
    24.11.2000
    Enterprise Oil Norwegian AS overdrar sin 50% andel til Esso Exploration and Production Norway A/S.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    1159
    28.11.2000
    Tillatelsen forlenget til 1. mars 2030.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    2589
    27.04.2005
    Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
    Andre meldinger
    11983
    01.11.2017
    Operatørskapet er overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS til Point Resources AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.10.2017, jf. petroleumsloven § 3-7.
    Andre meldinger
    11979
    01.11.2017
    ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 100 % deltakerandel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    12003
    09.11.2017
    Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    13578
    10.12.2018
    Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
    Andre meldinger
    13499
    10.12.2018
    Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.11.2017 (dok.nr.: 12003) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
    Sletting av pant
    13620
    10.12.2018
    I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
    Andre meldinger
    13664
    18.12.2018
    Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    14277
    31.07.2019
    Reduksjon av pantsettelse, (dok. nr. 13664) registrert 18.12.2018 i Vår Energi AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 90 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon av pant datert 29.07.2019.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    14289
    02.08.2019
    Vår Energi AS har overdratt 10% andel i tillatelsen til Mime Petroleum AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.08.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
    Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
    14381
    16.08.2019
    Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 150 000 000, skriver United States Dollar one hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    15043
    23.12.2019
    Dok nr. 14277 er slettet som følge av sletting dok nr 13664.
    Sletting av pant
    15042
    23.12.2019
    Pantobligasjon stor USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million datert 18.12.2018 (dok. nr. 13664) hvor Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel, redusert fra 100 % til 90 % den 31.7.2019 (dok. nr. 14277) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019
    Sletting av pant
    15111
    23.12.2019
    Vår Energi AS pantsetter sin 90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    16240
    19.11.2021
    Pantobligasjon med dokumentnummer 15111 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
    Sletting av pant
    16301
    25.11.2021
    Pantobligasjon med dokumentnummer 14381 er slettet. Samtykke fra BNP Paribas foreligger datert 5.11.2021
    Sletting av pant
    16307
    25.11.2021
    Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 500 000 000, skriver Five hundred million U.S dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
    Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
    16500
    16.02.2022
    Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
    Andre meldinger
    17958
    14.08.2023
    Mime Petroleum AS har endret foretaksnavn til Kistos Energy ( Norway ) AS
    Navnendring rettighetshaver