Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  269
  Gyldig fra dato
  27.04.2001
  Gyldig til dato
  27.04.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  1624410
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  100.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1411
  31.05.2001
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1657
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2018
  19.06.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2360
  12.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2361
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2696
  02.12.2005
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt operatørskapet i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2697
  02.12.2005
  Eni Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2699
  12.12.2005
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2700
  12.12.2005
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Norsk Hydro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3216
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3356
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3826
  22.05.2008
  Olje- og energidepartement har i brev den 28.08.2006 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 27.04.2009
  Andre meldinger
  4799
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12929
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger