Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  270
  Gyldig fra dato
  27.04.2001
  Gyldig til dato
  01.01.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  1624436
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6962
  20.03.2013
  Atlantic Petroleum Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.2.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1412
  31.05.2001
  Tillatelsen registrert i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2575
  03.03.2005
  OER Oil AS har endret navn til Endeavour Energy Norge AS
  Andre meldinger
  3091
  12.09.2007
  RWE Dea Norge AS har overdratt en 36% andel i tillatelsen til Endeavour Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3293
  07.11.2007
  Endeavour Energy Noerge AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til VNG Norge AS med virkning fra 01.01.2007.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4596
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4724
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  4725
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009
  Andre meldinger
  6219
  20.03.2012
  RWE Dea AS meddelte 5.4.2011 at de trer ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 1.9.2011. VNG Norge AS overtar 15 % deltakerandel fra RWE Dea AS, godkjent i brev fra Olje- og Energidepartementet datert 13.10.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6768
  27.12.2012
  VNG Norge AS overdrar en 15% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Emergy Exploration AS med virkning fra 27.12.2012
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6861
  17.01.2013
  Emergy Exploration AS har endret foretaksnavn til Atlantic Petroleum Norge AS med virkning fra 12.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6962
  20.03.2013
  Atlantic Petroleum Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.2.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8431
  08.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.12.2014 at utvinningstillatelse 270 anses som tilbakelevert fra og med 1.1.2015, jf. petroleumsloven § 3-14.
  Andre meldinger