Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  539
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  24.12.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  17320077
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5293
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5760
  16.03.2011
  Petro-Canada Norge AS har endret navn til Suncor Energy Norge AS med virkning fra 28.2.2011.
  Andre meldinger
  6165
  03.02.2012
  Nexen Exploration Norge AS overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Premier Oil Norge AS med virkning fra 31.1.2012. Premier Oil Norge overtar som operatør i utvinningstillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7884
  19.06.2014
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.06.2014 forlengelse av initiell periode i utvinningstillatelsen til 19.02.2018
  Andre meldinger
  8350
  26.11.2014
  Dana Petroleum Norway AS har overdratt en 8 % deltakerandel til Ithaca Petroleum Norway AS. Iht til skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8572
  23.12.2014
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 8 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 700 000 000. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9180
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  9958
  14.07.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner datert 23.12.2014 (dok.nr 8572) hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsatte sin 8 % deltakerandel, i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 23.6.2015
  Sletting av pant
  10034
  26.08.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.8.2015 at initiell periode forlenges til 19.8.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10060
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10145
  02.10.2015
  DEA Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10394
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10622
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016. Det norske oljeselskap ASA overtar som operatør for utvinningstillatelsen, ref brev fra Olje- og energidepartementet datert 10.12.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11081
  01.08.2016
  Suncor Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.7.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11168
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11222
  11.10.2016
  Dana Petroleum Norway AS har overdratt sin 12% deltakerandel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.3.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11277
  09.12.2016
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.3.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11281
  15.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2016 at initiell periode forlenges til 19.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11280
  15.12.2016
  Operatørskapet er overført fra Aker BP ASA til MOL Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 15.12.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11423
  13.01.2017
  Aker BP ASA har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.3.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11642
  19.05.2017
  MOL Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 18.5.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11807
  25.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.8.2017 at initiell periode forlenges til 19.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11947
  24.10.2017
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.10.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12406
  16.02.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.2.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14012
  21.05.2019
  MOL Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14696
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14722
  26.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.11.2019 at utvinningstillatelsen 539 anses som bortfalt med virkning fra 25.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-14.
  Andre meldinger