Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  541
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  19.02.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  17320130
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  8030
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5295
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7139
  01.07.2013
  Skagen44 har overdrat en 7,5 % andel i tillatelsen til Concedo ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7489
  20.12.2013
  Repsol Exploration Norge AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2013 og virkningsadato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7490
  20.12.2013
  Edison International Norway Branch har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2013 og virkningsadato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8030
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8044
  11.09.2014
  Concedo ASA pantsetter sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 350 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8887
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9610
  26.05.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.5.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 19.2.2015, jf. utvinningstillatelse 541pkt. 4c) og brev av 26.11.2013 fra Olje- og energidepartementet.
  Andre meldinger
  13836
  05.03.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 350 000 000 pluss 10% skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent, i Concedo ASA sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.9.2014 (dok.nr.: 8044) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 1.3.2019.
  Sletting av pant