Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  542
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  19.02.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  17320156
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5944
  29.09.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7224
  23.08.2013
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet (dok. nr. 6440, registrert 9.5.2012) i Det norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 60 % til 45 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 60 % til 45 % i brev datert 20.8.2013.
  7223
  23.08.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet (dok. nr. 5944, registrert 29.9.2011) i Det norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 60 % til 45 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 60 % til 45 % i brev datert 20.8.2013.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5296
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5471
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5944
  29.09.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6440
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6515
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5471) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6532
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6896
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7223
  23.08.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet (dok. nr. 5944, registrert 29.9.2011) i Det norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 60 % til 45 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 60 % til 45 % i brev datert 20.8.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7224
  23.08.2013
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet (dok. nr. 6440, registrert 9.5.2012) i Det norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 60 % til 45 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 60 % til 45 % i brev datert 20.8.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7277
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 60 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 542 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6440) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7317
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7493
  23.12.2013
  Det norske oljeselskap ASA har overdrat en 15 % andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 12.12.2013 og virkningsdato 30.11.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7789
  04.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2014 at utvinningstillatelse 542 anses som bortfalt fra og med 19.2.2014, jf. utvinningstillatelse 542 pkt. 4c.
  Andre meldinger
  7898
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6532) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  8214
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7317) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant