Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  544
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  17.11.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  17320260
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5298
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6586
  02.10.2012
  Lundin Norway AS overdrar en 30% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Explora Petroleum AS med virkning fra 1.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7336
  30.09.2013
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 615 000 000, skriver norske kroner seks hundre og femten millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.8.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7752
  21.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.3.2014 at initiell periode forlenges til 19.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8023
  10.09.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 615,000,000 skriver norske kroner sekshundreogfemtenmillioner, hvor Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 30.9.2013 (dok.nr.: 7336) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger i brev datert 1.9.2014.
  Sletting av pant
  8031
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9830
  01.07.2015
  Lundin Norway AS har overdratt en 30 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2015 og virkningsdato 1.1.2015 .
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10192
  06.11.2015
  I henhold til endringsavtale til PL 544 2 datert 2.9.2015 og godkjenningsbrev fra OED datert 16.10.2015 har Explora Petroleum AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 1.7.2015. Lundin Norway AS har overtatt Explora Petroleums AS deltakerandel på 30 % med virkning fra 1.7.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10281
  03.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900, 000, 000, skriver norske kroner ni hundre millioner, hvor Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 10.9.2014 (dok.nr.: 8031) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 2.12.2015.
  Sletting av pant
  10618
  02.03.2016
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10835
  29.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.4.2016 at initiell periode forlenges til 19.2.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11230
  25.10.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.10.2016 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 17.11.2016, jf. Petroleumsloven §3-15
  Andre meldinger