Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
08.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  518 B
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  23.01.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  17654970
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5292
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5360
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5375
  11.05.2010
  Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 30,000,000, skriver norske kroner trettimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.4.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5389
  01.06.2010
  Discover Petroleum AS har endret navn til Front Exploration AS med virkning fra 26.5.2010.
  Andre meldinger
  5689
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5795
  14.06.2011
  Pantobligasjon stor NOK 30,000,000 skriver norske kroner trettimillioner 00/100 datert 11.5.2010 (dok. nr. 5375) hvor Sagex Petroleum Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5991
  01.11.2011
  Sagex Petroleum Norge AS har endret navn til Valiant Petroleum Norge AS, med virkning fra 8.10.2011.
  Andre meldinger
  6182
  09.02.2012
  Front Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 25,000,000, skriver amerikanske dollar tjuefemmillioner 0/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6210
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6198
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5689) hvor North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6596
  10.10.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 25,000,000, skriver amerikanskedollartjuefemmillioner 00/100 datert 9.2.2012 (dok. nr. 6182), der Front Exploration AS pantsetter sin 20 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til Norsk Tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger i brev datert 9.10.2012.
  Sletting av pant
  6663
  02.11.2012
  Front Exploration AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6747
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6210) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6757
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6971
  21.03.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2013 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 23.1.2013, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger
  7043
  30.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK, 950 000 000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 518 B til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2012 (dok. nr.:6757) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.4.2013
  Sletting av pant