Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  028 S
  Gyldig fra dato
  13.11.2009
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  18054740
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  90.00000
  Mime Petroleum AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16308
  25.11.2021
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 500 000 000, skriver Five hundred million U.S dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4917
  18.12.2009
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5477
  19.08.2010
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 1.6.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5635
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap AS overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5653
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6405
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6556
  28.08.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. datert 31.1.2011 (dok. nr. 5653) Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev, og datert 22.8.2012.
  Sletting av pant
  6558
  28.08.2012
  Det norske oljeselskap ASA overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 2.1.2012..
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6557
  28.08.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100 datert 9.5.2012 (dok. nr. 6405) Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel (andre prioritet) i utvinningstillatelsen til DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 16.8.2012.
  Sletting av pant
  11982
  01.11.2017
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 100 % deltakerandel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11986
  01.11.2017
  Operatørskapet er overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS til Point Resources AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.10.2017, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  12005
  09.11.2017
  Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13502
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.11.2017 (dok.nr.: 12005) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13585
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13623
  10.12.2018
  I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
  Andre meldinger
  13660
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14279
  31.07.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok. nr. 13660) registrert 18.12.2018 i Vår Energi AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 90 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon av pant datert 29.07.2019.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14291
  02.08.2019
  Vår Energi AS har overdratt 10% andel i tillatelsen til Mime Petroleum AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.08.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14384
  16.08.2019
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 150 000 000, skriver United States Dollar one hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15060
  23.12.2019
  Dok nr. 14279 er slettet som følge av sletting dok nr 13660.
  Sletting av pant
  15119
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15057
  23.12.2019
  Pantobligasjon stor USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million datert 18.12.2018 (dok. nr. 13660) hvor Vår Energi AS pantsetter sin 100 % deltakerandel, redusert fra 100 % til 90 % den 31.7.2019 (dok. nr. 14279) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019
  Sletting av pant
  16243
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15119 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16308
  25.11.2021
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 500 000 000, skriver Five hundred million U.S dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.11.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16310
  26.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14384 er slettet. Samtykke fra BNP Paribas foreligger datert 5.11.2021
  Sletting av pant
  16506
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger