Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  048 E
  Gyldig fra dato
  09.12.2010
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  18450020
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  78.20000
  KUFPEC Norway AS
  21.80000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5566
  16.12.2010
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5596
  05.01.2011
  Statoil Petroleum AS overdrar en 12,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS med virkning fra 31.12.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5764
  31.03.2011
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar sin 12,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 31.3.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11370
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 21,800000 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12764
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger