Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  501 B
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  31.12.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  20107950
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  42.61569
  Aker BP ASA
  37.38431
  TotalEnergies EP Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5741
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10263
  30.11.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.11.2015 at initiell periode forlenges til 31.12.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11401
  27.12.2016
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.12.2016 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden for en periode på 20 år, jf. Petroleumsloven § 3-9 annet ledd samt utvinningstillatelsene punkt 1 bokstav c. Varigheten er satt til 31.12.2036.
  Andre meldinger
  12942
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13071
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13139
  27.06.2018
  Lundin Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14391
  29.08.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13139) registrert 27.6.2018 i Lundin Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 40 % til 37.384306 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon fra 40 % til 37.384306 % ref. fullmakt datert 21.8.2019
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14421
  30.08.2019
  Lundin Norway AS har overdratt en 2.615694 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.8.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15429
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15752
  21.12.2020
  Dok nr. 14391 er slettet som følge av sletting dok nr 13139.
  Sletting av pant
  15758
  21.12.2020
  Lundin Energy Norway AS pantsetter sin 37.384306 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver United States Dollar seven billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15751
  21.12.2020
  Pantobligasjon stor USD 6 000 000 000 skriver United States Dollars six billion datert 26.6.2018 (dok. nr. 13139) hvor Lundin Norway AS, pantsetter sin 40 % deltakerandel, redusert fra 40 % til 37.384306 % den 29.8.2019 (dok. nr. 14391) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 27.11.2020 samt påtegning datert 17.12.2020.
  Sletting av pant
  16033
  18.06.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 7 200 000 000 skriver United States Dollars seven billion two hundred million, i Lundin Energy Norway AS sin 37.384306 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 17.12.2020 (dok.nr.: 15758) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 4.6.2021
  Sletting av pant
  16111
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  17069
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17068
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17492
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17597
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte