Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.05.2023 - 01:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  570
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.02.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  20107979
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5712
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5864
  30.06.2011
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS med virkning fra 30.6.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5881
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  7488
  20.12.2013
  Marathon Oil Norge AS har overdrat sin 6.67 % andel i tillatelsen til VNG Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7486
  20.12.2013
  Marathon Oil Norge AS har overdrat en 6.66 % andel i tillatelsen til Maersk Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7487
  20.12.2013
  Marathon Oil Norge AS har overdrat en 6.67 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7754
  24.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 4.2.2014, jf. utvinningstillatelse 570 pkt. 4b. samt brev fra departementet av 15.3.2013
  Andre meldinger