Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  581
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.02.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108743
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7148
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 22,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,0000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5732
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5922
  17.08.2011
  Rocksource ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 850,000,000, skriver norske kroner åttehundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6475
  05.06.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5922, registrert 17.8.2011) i Rocksource ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 22,5 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samtykker i reduksjon fra 30 % til 22,5 % i brev datert 11.4.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6487
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdrar en 22,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6824
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 850 000 000 skriver norske kroner åttehundreogfemtimillioner 00/100 datert 17.8.2011 (dok. nr. 5922) er slettet som følge av sletting av dok. nr. 6475).
  Sletting av pant
  6823
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 850 000 000 skriver norske kroner åttehundreogfemtimillioner 00/100 datert 5.6.2012 (dok. nr. 6475) hvor Rocksource ASA pantsetter en 22,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 3.1.2013.
  Sletting av pant
  6834
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6848
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7117
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7148
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 22,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,0000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7607
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6848) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7613
  12.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7,50 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7787
  04.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2014 at utvinningstillatelse 581 anses som bortfalt fra og med 4.2.2014, jf. utvinningstillatelse 581 pkt. 4c.
  Andre meldinger
  7953
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 12.2.2014 (dok.nr.7613) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant