Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.10.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  583
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.05.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  20109004
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5734
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6376
  04.05.2012
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.3.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6536
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6883
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7474
  13.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2013 at initiell periode forlenges til 4.2.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7894
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6536) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  7929
  01.07.2014
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 200 000 000, skriver norske kroner to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 30.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9090
  13.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.3.2015 at initiell periode forlenges til 4.2.20121, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9291
  31.03.2015
  Lundin Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Svenska Petroleum Exploration AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.3.2015 og virkningsdato 1.2.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9560
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 625 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner seks hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9651
  03.06.2015
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 25 % andel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS . Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2015 og virkningsdato 4.2.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10264
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 625,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner sekshundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9560) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10265
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.6.2014 (dok.nr.: 7929) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10283
  04.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 27.4.2012 (dok.nr.: 6376) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 3.12.2015
  Sletting av pant
  10300
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  10313
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 45 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10868
  24.05.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.5.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 4.5.2016, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4b.
  Andre meldinger