Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  589
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  20109325
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5701
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6360
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7685
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 24.02.2014 at initiell periode forlenges til 04.02.2018 jf petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8771
  03.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.2.2015 at initiell periode forlenges til 4.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9181
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10150
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10717
  21.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2016 at utvinningstillatels 589 anses som bortfalt fra 4.2.2016, jf. utvinningstillatelse pkt. 4b.
  Andre meldinger