Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  603
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  13.09.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  20428814
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5849
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7050
  06.05.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Centrica Resources Norge AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2013 og virkningsdato 1.1.2012
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8386
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har ovedratt en 10 % andel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10197
  20.11.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.11.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 13.9.2015, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4b.
  Andre meldinger