Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  528 B
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  01.01.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  20428963
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Sval Energi AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Sval Energi AS
  40.00000
  M Vest Energy AS
  25.00000
  Equinor Energy AS
  25.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17455
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 25,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5841
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5920
  17.08.2011
  Rocksource ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 850,000,000, skriver norske kroner åttehundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5951
  30.09.2011
  Suncor Energy Norge AS overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 29.9.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6472
  05.06.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5920, registrert 17.8.2011) i Rocksource ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 7,5 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samtykker i reduksjon fra 30 % til 7,5 % i brev datert 11.4.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6493
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdra en 22,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6673
  05.11.2012
  Olje- og energidepartementet har i brev datert 29.10.2012 godkjent endringsavtale nr. 2 i utvinningstillatelsen. Statoil Petroleum AS og Suncor Energy Norge AS har med virkning fra 15.5.2012 trådt ut av utvinningstillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6814
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 850 000 000 skriver norske kroner åttehundreogfemtimillioner 00/100 datert 5.6.2012 (dok. nr. 6472) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 3.1.2013.
  Sletting av pant
  6851
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6815
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 850 000 000 skriver norske kroner åttehundreogfemtimillioner 00/100 datert 17.8.2011 (dok. nr. 5920) er slettet som følge av sletting av dok. nr. 6472).
  Sletting av pant
  6838
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7049
  06.05.2013
  Centrica Resources Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2013 og virkningsdato 1.1.2012
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7114
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7233
  03.09.2013
  Centrica Resources Norge AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 30.8.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7235
  03.09.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS har overdratt sin 25 % andel i tillatelsen til Centrica Resources Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 30.8.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7602
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6851) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7739
  17.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.3.2014 at initiell periode forlenges til 15.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7993
  15.08.2014
  Rocksource Exploration Norway AS har overdrat en 15 % andel i tillatelsen til Atlantic Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 13.8.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8373
  02.12.2014
  Atlantic Petroleum Norge AS har overdratt 6 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8383
  02.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt 10 % andeler i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9472
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9970
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  10133
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9472) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10149
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10196
  20.11.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.11.2015 at initiell periode forlenges til 15.5.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10915
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  11558
  20.03.2017
  Point Resources AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.1.2017 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11797
  09.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.7.2017 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden for PL 528 B for de deler som omfatter funnet Ivor Discovery. I medhold av petroleumsloven § 3-9 femte ledd forlenges PL 528 B til 15.5.2047.
  Andre meldinger
  11832
  08.09.2017
  Atlantic Petroleum Norge AS har overdratt sin 9 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.1.2017 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12250
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12953
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13409
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13435
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  14694
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15644
  30.10.2020
  Repsol Norge AS har overdratt sin 6 % deltakerandel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2020 og virkningsdato 01.01.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16839
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16895
  01.06.2022
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norway AS til Sval Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.5.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 annet ledd.
  Operatørskifte
  17455
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 25,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17659
  30.01.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.1.2023 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.1.2024, jf. petroleumsloven § 3-15 andre setning.
  Oppgivelse av tillatelse