Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  608
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  15.05.2049
  NPDID for utvinningstillatelser
  20429159
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5854
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11013
  30.05.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.5.2016 at initiell periode forlenges til 13.5.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11640
  15.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.5.2017 at initiell periode forlenges til 13.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11923
  25.09.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.9.2017 at initiell periode forlenges til 13.6.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12590
  16.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.4.2018 at initiell periode forlenges til 15.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12969
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13563
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13965
  11.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.4.2019 at den del av tillatelsen som avgrenser funnet Iskrystall videreføres til forlengelsesperioden 15.5.2019 med varighet til 15.5.2049 jf. petroleumsloven § 3-9 annet ledd, jf. utvinningstillatelse 608 punkt 1 bokstav d. Utvinningstillatelsens øvrige areal bortfaller med virkning fra 15.5.2019, jf. tillatelsens punkt 1 bokstav d.
  Andre meldinger
  16615
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger