Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  609
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  14.05.2051
  NPDID for utvinningstillatelser
  20429186
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  55.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  30.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5855
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  9183
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  11614
  28.04.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.42017 at initiell periode forlenges til 13.5.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12679
  24.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.4.2018 at initiell periode forlenges til 13.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13793
  05.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.2.2019 at initiell periode forlenges til 13.5.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14650
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14610
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  15232
  13.02.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.2.2020 at initiell periode forlenges til 13.5.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15435
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15657
  30.11.2020
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt 15 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16017
  04.06.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.6.2021 at utvinningstillatelsen videreføres til forlengelsesperioden 14.5.2021 med varighet til 14.5.2051, i medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd samt utvinnigstillatelsene punkt 1 c) og d).
  Andre meldinger
  16652
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17075
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17074
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17496
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17586
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte