Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  612
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  13.11.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  20429462
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5858
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10476
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11458
  20.02.2017
  Operatørskapet er overført fra Engie E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11599
  31.03.2017
  Engie E&P Norge AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12553
  20.03.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.3.2018 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 13.11.2017, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4 c) og brev fra OED 27.1.2017.
  Andre meldinger