Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  615
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  13.05.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  20429544
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5861
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  11034
  28.06.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.6.2016 at initiell periode forlenges til 13.5.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  11118
  03.10.2016
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11120
  03.10.2016
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.5.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11483
  23.02.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.2.2017 at initiell periode forlenges til 13.5.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12574
  05.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2018 at initiell periode forlenges til 13.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12974
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13152
  05.07.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 25 % deltakerandel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.6.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Godkjennelse fra Olje- og energidepartementet foreligger ved brev av 28.5.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13298
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 4 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13820
  11.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.2.2019 at initiell periode forlenges til 13.5.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15563
  23.06.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.6.2020 at utvinningstillatelse 615 anses som bortfalt med virkning fra og med 14.5.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 1 b) samt brev av 8.2.2019.
  Andre meldinger