Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.09.2023 - 13:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  274
  Gyldig fra dato
  15.03.2002
  Gyldig til dato
  31.12.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  2060266
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14414
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 45.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  14551
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15020
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14551) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1782
  15.04.2002
  Tillatalsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1806
  08.05.2002
  Pelican AS har endret navn til DONG Norge AS.
  Andre meldinger
  2703
  04.01.2006
  DONG Norge AS har overdratt en 30% andel i tillatelsen til Revus Energy ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2767
  25.04.2006
  PA Resources Norway AS pantsetter sin 30% andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 450,000,000, skriver norske kroner firehundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2766
  25.04.2006
  DONG Norge AS har overdratt en 30% andel i tillatelsen til PA Resources Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2848
  19.06.2006
  PA Resources Norway AS pantsetter sin 30 % andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 450,000,000, skriver norske kroner firehundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2847
  19.06.2006
  Sletting av pant, dokument nr 2767, registrert 25.4.2006.
  Sletting av pant
  2894
  10.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3092
  04.10.2007
  Revus Energy ASA har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Norwegian Energy Company AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3631
  24.01.2008
  Revus Energy ASA pantsetter sin 15 % andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner ettusenmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4019
  03.01.2009
  Olje- og energidepartement har i brev av 11.12.2008 godkjent forlengelsen av initielle periode fra 15.03.2009 til 15.09.2009.jf. petroleumsloven § 3-9.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4032
  13.01.2009
  Pantobligasjon stor NOK 450.000.000 skriver norske kroner firehundreogfemtimillioner datert 19.06.2006 (dok.nr 2848) hvor PA Resources Norway AS er pantsetter og Norsk Tillitsmann ASA er panthaver slettet.
  Sletting av pant
  4090
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4359
  25.03.2009
  Pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000 skrives norske kroner etttusenmillioner 00/100, doknr: 3631 registrert den 24.1.2008hvor Revus Energy ASA er pantsetter og DnB NOR Bank ASA er panthaver, er slettet.
  Sletting av pant
  4377
  15.04.2009
  PA Resources Norway AS har endret navn til Bayerngas Produksjon Norge AS med virkning fra 21.1.2009
  Andre meldinger
  4529
  04.08.2009
  Wintershall Norge ASA har overdratt sin 15% deltakerandel i tillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31. 7.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5280
  22.03.2010
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Altinex Oil Norway AS med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5489
  03.09.2010
  Bayern Gas Produksjon Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel til Bayerngas Norge AS med virkning fra 23.3.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5777
  26.04.2011
  Altinex Oil Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 600,000,000, skriver norske kroner sekshundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6561
  28.08.2012
  Altinex Oil Norway AS har endret navn til Noreco Norway AS med virkning fra 5.7.2012.
  Andre meldinger
  10205
  25.11.2015
  CapeOmega AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor NOK 1,120,000,000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10202
  25.11.2015
  Noreco Norway AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 25.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10200
  25.11.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 600,000,000 skriver norske kroner sekshundremillioner, hvor Altinex Oil Norway AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA datert 26.4.2011 (dok.nr.: 5777) er slettet. Samtykke fra Nordic Trustee ASA foreligger i brev.
  Sletting av pant
  10289
  08.12.2015
  CapeOmega AS pantsetter en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 1 120 000 000, skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.12.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10287
  08.12.2015
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 7.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10740
  04.04.2016
  Dok.nr. 10205Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  10741
  04.04.2016
  Dok.nr. 10289Inngår i krysspantOlje- og energidepartementet har i brev av 26.2.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  11275
  06.12.2016
  Operatørskapet er overført fra Dong E&P Norge AS til Faroe Petroleum Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.11.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd
  Andre meldinger
  11271
  06.12.2016
  Dong E&P Norge AS har overdratt sin 55 % deltakerandel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11374
  22.12.2016
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 300 000 000, skriver United States dollars threehundredmillion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11479
  20.02.2017
  Dok. Nr. 10205 og 10289 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12040
  30.11.2017
  Dok. Nr 10205 og 10289 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12171
  20.12.2017
  Krysspant - Dok nr. 10740, 10741, 11479 og 12040 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 10289 og 10205.
  Andre meldinger
  12076
  20.12.2017
  CapeOmega AS pantsetter sin 45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12167
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 8.12.2015 (dok.nr.: 10289) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12169
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 120,000,000 skriver norske kroner en milliard et hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 25.11.2015 (dok.nr.: 10205) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12373
  06.02.2018
  CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
  Andre meldinger
  12518
  15.03.2018
  CapeOmega II AS har overdratt sin 45.000000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13259
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14065
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14208
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 45.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12076) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14358
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13259 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14357
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 11374 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14414
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 45.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14551
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14520
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11374) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14518
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 55 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13259) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  15020
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14551) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14962
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 55 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17681
  17.02.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.12.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.1.2023, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse