Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  275
  Gyldig fra dato
  15.03.2002
  Gyldig til dato
  30.12.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  2060278
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17271
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17270
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17377
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 7.604 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 17.10.2022 (dok.nr. 17270). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1783
  15.04.2002
  Tillatelsen innført i Petroleumsegisteret.
  Ny tillatelse
  2016
  19.06.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2017
  19.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2363
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2362
  12.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3220
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3360
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3528
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4130
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 0,95% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4834
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12931
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13548
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  14443
  24.09.2019
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 2.2.2009 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden. Det følger av utvinningstillatelsen punkt 1b at tillatelsen har varighet til 31.12.2028.
  Andre meldinger
  16107
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16579
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16770
  10.05.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.4.2022 at konsesjonstiden forlenges til 31.12.2048, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17237
  03.10.2022
  Equinor Energy AS har overdratt sin 7.604 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.09.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17271
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000, skriver Twelve million five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17270
  19.10.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 7.604 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,050,000,000, skriver One billion fifty million United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 19.10.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17377
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 7.604 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 1 050 000 000, skriver One billion fifty million United States Dollars, 17.10.2022 (dok.nr. 17270). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17827
  25.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.04.2023 at utvinningstillatelse 275 anses som bortfalt med virkning fra 31.12.2022.
  Bortfall av tillatelse