Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  034
  Gyldig fra dato
  14.11.1969
  Gyldig til dato
  14.11.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  21060
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  Petoro AS
  40.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  787
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 034 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1257
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1588
  18.06.2001
  Dagboknummer 1257 er feilført.
  Andre meldinger
  1662
  17.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1874
  15.10.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1876
  15.10.2002
  A/S Norske Shell har overdratt en 50% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1877
  15.10.2002
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1873
  15.10.2002
  A/S Norske Shell har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Elf Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1872
  15.10.2002
  A/S Norske Shell har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Total Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1875
  15.10.2002
  A/S Norske Shell har overdratt en 30% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1880
  17.10.2002
  Petoro AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1879
  17.10.2002
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1975
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2509
  06.12.2004
  Total E&P Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3105
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3127
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3270
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4132
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 10% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4623
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7461
  10.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.12.2013 at konsesjonsperioden for utvinningstillatelsen forlenges til 14.11.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  12678
  24.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.4.2018 at konsesjonsperioden forlenges til 14.11.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  12760
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  16063
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger