Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  036
  Gyldig fra dato
  11.06.1971
  Gyldig til dato
  01.10.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  21076
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Sval Energi AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Sval Energi AS
  50.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  50.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  9992
  19.08.2015
  PGNiG Upstream International AS pantsetter sin 24.243 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver US Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.6.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16931
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  16912
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17170
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 24,243 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17376
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16912).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  181
  28.05.1986
  Ugland: Pantobl. til Elf Norge A/S NOK 25.000.000 + 10 % i Uglands andel i tillatelsen (Heimdal), registrerte innretninger, samt Uglands rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov og forskrifter.Forbud mot salg og pantsettelse.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  180
  28.05.1986
  Saga: Pantobl. til Elf Norge A/S NOK 400.000.000 + 10% i Sagas andel i tillatelsen (Heimdal), registrerte innretninger, samt Sagas rettigheter etter avtaler som nevnt i petroleumslov og forskrifter.Forbud mot salg og pantsettelse.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  789
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 036 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  996
  23.02.1998
  Elf Petroleum Norge AS overdrar 15% av sin 33,702% andel i utvinningstillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.Fra samme dato, 1. januar 1998, er operatørskapet i tillatelsen overført til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1180
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1663
  17.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1706
  21.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1976
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2517
  07.01.2005
  A/S Uglands Rederi har overdratt sin 0.322% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3129
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3271
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4037
  16.01.2009
  Marathon Petroleum Norge AS har overdratt sin 46,904% eierandel i tillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4626
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6379
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar sin 28,853 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012. Centrica overtar som operatør.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7508
  08.01.2014
  Centrica Resources (Norge) AS overdrar en 25,757 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7578
  04.02.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 25,757 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Polski Spolka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 135,000,000, skriver amerikanske dollar etthundreogtrettifemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. OED presiserer i brev av 30.1.2014 at departementets samtykke av 28.1.2014 både gjelder en lånefasilitet fra Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Ackcyjna og i forhold til en garantifasilitet som skal gis ifm sikkerhetsavtalen inngått med Centrica vedrørende Lotos fjerningsansvar under de pantsatte utvinningstillatelser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7834
  16.05.2014
  Pantsettere AS Ugland rederi opprettet pantobligasjon i PL 036 pålydende NOK 400 000 000 pluss 10 % skriver norske kroner firemillioner pluss ti prosent som ble registrert 5.8.1997 som sikkerhet for økonomisk forpliktelse ovenfor ELF Petroleum Norge AS med dok. nr. 0181. Pantobligasjonen er nå slettet.
  Sletting av pant
  7833
  16.05.2014
  Pantsettere Saga Petroleum ASA opprettet pantobligasjon i PL 036 pålydende NOK 400 000 000 pluss 10 % skriver norske kroner firemillioner pluss ti prosent som ble registrert 5.8.1997 som sikkerhet for økonomisk forpliktelse ovenfor ELF Petroleum Norge AS med dok. nr. 0180. Pantobligasjonen er nå slettet.
  Sletting av pant
  7847
  26.05.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 25,757 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Oszczednosci Polski Spolka Akcyjna. Delt første prioritet panteobligasjon stor USD 5,000,000, skriver amerikanske dollar femmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Det nye pant skal være sidestilt med første pant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8650
  09.01.2015
  Total E&P Norge AS overdrar sin 24.243 % deltakerandel til PGNIG Upstrem International AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9992
  19.08.2015
  PGNiG Upstream International AS pantsetter sin 24.243 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver US Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.6.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11563
  24.03.2017
  PGNiG Upstream International AS har endret navn til PGNiG Upstream Norway AS fra 18032017.
  Andre meldinger
  12230
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13424
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13357
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13946
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 25,757 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14761
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 135. 000 000 skriver United States Dollars one hundred and thirty five millionfive million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 25.757 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 4.2.2014 (dok.nr.: 7578) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  14760
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 5. 000 000 skriver United States Dollars five million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 25.757 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 26.52014 (dok.nr.: 7847) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  15984
  28.04.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.4.2021 at utvinningstillatelse 036 forlenges til 11.6.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  16842
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 50 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16890
  01.06.2022
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norway AS til Sval Energi AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 13.5.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 annet ledd.
  Operatørskifte
  16931
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16912
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17170
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 24,243 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17338
  10.11.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13946. er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 8.11.2022.
  Sletting av pant
  17376
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16912).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17411
  24.11.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.11.2022 at utvinningstillatelse 036 forlenges til 1.10.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17840
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 25.757 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse