Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  037
  Gyldig fra dato
  10.08.1973
  Gyldig til dato
  10.08.2026
  NPDID for utvinningstillatelser
  21084
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  45.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  25.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  790
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 037 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1034
  03.06.1998
  Amerada Hess Norge AS har overdratt sin 1,041167% andel i tillatelsen til Norske Conoco A/S med virkning fra 1. juli 1997.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1102
  07.01.2000
  Saga Petroleum ASA har overdratt sin 1.875% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1258
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1509
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1630
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Norge AS.
  Andre meldinger
  1906
  09.12.2002
  Mobil Development Norway AS har overdratt sin 15,0% andel i tillatelsen til Esso Exploration and Production Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2072
  20.08.2003
  Norske Conoco AS har endret navn til Norske ConocoPhillips AS.
  Andre meldinger
  2071
  20.08.2003
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2595
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  3107
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3776
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  4178
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 21,875 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4629
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5563
  10.12.2010
  Enterprise Oil Norge AS overdrar sin 1,041667 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5562
  10.12.2010
  A/S Norske Shell overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6372
  03.05.2012
  ConocoPhillips Skandinavia AS overdrar sin 12,08333 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12232
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12770
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13360
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 23.1250 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14796
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15124
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16245
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15124 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16508
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16886
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 23,125 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse