Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
28.05.2023 - 01:45
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  038
  Gyldig fra dato
  01.04.1975
  Gyldig til dato
  31.12.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  21092
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  2629
  02.06.2005
  Pertra AS pantsetter sin 5% andel i tilllatelse til fordel for Talisman Production Norge ASPantobligasjon stor NOK 20,000,000, skriver norske kroner tjue millioner
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  791
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 038 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1187
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1261
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1511
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1865
  07.10.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 42% andel i tillatelsen til Pertra AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1863
  07.10.2002
  Statoil ASA har overdratt en 7% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1864
  07.10.2002
  Statoil ASA har overdratt sin 28% andel i tillatelsen til Pertra AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2627
  02.06.2005
  Pertra AS har endret navn til Talisman Production Norge AS.
  Andre meldinger
  2628
  02.06.2005
  Talisman Production Norge AS har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Pertra AS, (Tidligere Artrep AS).
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2629
  02.06.2005
  Pertra AS pantsetter sin 5% andel i tilllatelse til fordel for Talisman Production Norge ASPantobligasjon stor NOK 20,000,000, skriver norske kroner tjue millioner
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2637
  08.06.2005
  Talisman Energy Norge AS har i brev fra Olje- og Energidepartement av 29.04.2005 godkjent som operatør for tillatelsen.
  Andre meldinger
  2658
  23.06.2005
  Erklæring til skjøte dok.nr.2628 og pantsettelseserklæring dok.nr.2629 dato 02.06.2005. Der Pertra AS erklærer at de ikke har noen rettigheter med videre i South Varg Carve-Out området, eller til petroleum produsent derfra med mere.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2713
  15.03.2006
  Pertra AS har endret navn til Pertra ASA.
  Andre meldinger
  2782
  04.05.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 65 % andel til Talisman Energy Norge AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3648
  03.02.2008
  Pertra ASA har endret nevn til Det norske oljeselskap ASA med virkning 16.11.2007.
  Andre meldinger
  4985
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4931
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5207
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6002
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5207) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6456
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7250
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 038 til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6456) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013
  Sletting av pant
  7284
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8128
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8210
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7284) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9336
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8128, har etter sletting av dok.nr. 7284 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9881
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10074
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 65 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10160
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11137
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11901
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9881) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11851
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8128) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  13734
  03.01.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.12.2018 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 31.12.2018, jf. lov 29. november nr 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-15.
  Andre meldinger