Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  169 E
  Gyldig fra dato
  04.11.2011
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  21124742
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  DNO Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  87.00000
  Vår Energi ASA
  13.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14548
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 87 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15014
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14548) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6040
  05.12.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6042
  05.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 31.10.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6323
  19.04.2012
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11987
  01.11.2017
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12007
  09.11.2017
  Point Resources AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12833
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13257
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13591
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13498
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.11.2017 (dok.nr.: 12007) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13658
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13978
  30.04.2019
  Equinor Energy AS har overdratt sin 57 % deltakerandel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13980
  30.04.2019
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Faroe Petroleum Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 9.4.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14063
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14350
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 13257 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14348
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 6323 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14510
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13257) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14511
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars threehundredmillion, i DNO North Sea (Norge) AS sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 13.4.2012 (dok.nr.: 6323) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14548
  15.11.2019
  DNO North Sea (Norge) AS pantsetter sin 87 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.11.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15034
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13658) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  14957
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 87 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15088
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15014
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende stor USD 850 000 000, skriver Eight Hundred and Fifty Million United States Dollars (dok.nr 14548) overføres fra DNO North Sea (Norge) AS til DNO Norge AS. Overføring av pantobligasjonen er godkjent av Danske Bank A/S 13.12.2019. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2019 gitt samtykke til overføring av pantobligasjonen, jf. petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16282
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15088 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16616
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger