Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  018 DS
  Gyldig fra dato
  29.11.2011
  Gyldig til dato
  01.01.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  21139552
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6047
  21.12.2011
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6079
  12.01.2012
  Det er inngått fusjon mellom Maersk Oil Norway AS (overtakende selskap) og Maersk Oil PL 018 C Norway AS (overdragende selskap) 28.10.2011.
  Andre meldinger
  6559
  28.08.2012
  Altinex Oil Norway AS har endret navn til Noreco Norway AS med virkning fra 5.7.2012.
  Andre meldinger
  9982
  15.07.2015
  Noreco Norway AS pantsetter sin 13.338 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 500 000 000, skriver norske kroner fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11047
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 13,338000 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11044
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre millioner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 13.338 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 9.7.2015 (dok.nr.: 9982) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016.
  Sletting av pant
  11092
  02.09.2016
  Skeie Energy AS har endret foretaksnavn til Production Energy Company AS med virkning fra dato 3.3.2015.
  Andre meldinger
  11126
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  12745
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13064
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13238
  01.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt sin 6,654 % andel i tillatelsen til Petrolia NOCO AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13268
  22.11.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.11.2018 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 1.1.2019, jf. Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-15.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13278
  30.11.2018
  Petoro AS har overdratt sin 5 % andel i tillatelsen til Petrolia NOCO AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)