Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  050
  Gyldig fra dato
  16.06.1978
  Gyldig til dato
  30.06.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  21188
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Petoro AS
  30.00000
  OMV (Norge) AS
  19.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  797
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 050 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1095
  06.01.2000
  Saga Petroleum ASA har overdratt sin 6% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1268
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1440
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 43%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1514
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3139
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3279
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3405
  22.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4245
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 61 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4639
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7389
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 19% andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12765
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger