Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  057
  Gyldig fra dato
  06.04.1979
  Gyldig til dato
  31.12.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  21252
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  31.00000
  Petoro AS
  30.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  24.50000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  9.60000
  Vår Energi ASA
  4.90000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  331
  27.09.1989
  Pantsettelse av Deminex' andel i tillatelsen.Pantobligasjon stor USD 345.000.000,- og skadesløshetsobligasjon stor USD 140.000.000,-.Panthaver er Dresdner Bank AG.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  584
  10.10.1994
  Pantobligasjon til Idemitsu Snorre Oil Development Co. Ltd, begrenset oppad til USD 570.000.000 + rente registrert i Idemitsu Petroleum Norge a.s sin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  804
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 057 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  988
  05.02.1998
  Pantobligasjon stor USD 345.000.000,- og skadesløshetsobligasjon stor USD 140.000.000,- til Dresdner Bank AG transportert til European Investment Bank.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1064
  23.06.1999
  Panteobligasjon stor USD 570.000.000,-, dok.nr 0584 nedskrives til USD 92.094.054,20 + rente. Obligasjonen skal hadelt første prioritet ved siden av obligasjon stor USD 154.830.000,- + rente, dok.nr 1062.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1063
  23.06.1999
  Panteobligasjon til Idemitsu Snorre Oil Development Co., Ltd., stor USD 38.707.500,- + rente, registrert i IdemitsuPetroleum Norge AS sin andel. Obligasjonen skal han 2. prioritet etter obligasjon opprinnelig pålydende USD 570.000.000,-, dok.nr 0584 og
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1062
  23.06.1999
  Panteobligasjon til Export-Import Bank of Japan, stor USD 154.830.000,- + rente, registrert i Idemitsu Petroleum Norge ASsin andel. Obligasjonen skal ha første prioritet ved siden av obligasjon opprinnelig pålydende USD 570.000.000,-, dok.nr0584.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1090
  20.10.1999
  Pantehaver i panteobligasjon stor USD 154.830.000,- + rente, dok nr 1062, har fusjonert med the Overseas Economic Cooperation Fund. Nytt navn på pantehaver er "the Japan Bank for International Cooperation".
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1138
  28.08.2000
  Panteobligasjon stor USD 570.000.000,00 dok. nr. 0584 nedskrevet til USD 92.094.054,20 + rente, slettes.
  Sletting av pant
  1182
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1278
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1437
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 1.4%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1524
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1632
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2238
  08.01.2004
  Panteobligasjon stor USD 154.830.000,- + renter dok.nr. 1062 slettes.
  Sletting av pant
  2241
  08.01.2004
  Panteobligasjon stor USD 38.707.500,- + renter dok.nr. 1063 slettes.
  Sletting av pant
  2558
  02.02.2005
  Panteobligasjon stor USD 570.000.000,00 dok nr 0584 nedskrevet til USD 92.094.054,20 + rente dok nr 1064 ble slettet 28.08.2000, men ble ved en feil ikke samtidig fjernet som heftelse. Planteobligasjonen fjernes med dette som heftelse.
  Andre meldinger
  2662
  14.07.2005
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 4.9% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2872
  06.09.2006
  Amerada Hess Norge AS har endret navn til Hess Norge AS.
  Andre meldinger
  3154
  20.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3289
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3418
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4169
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 16,3% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4655
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5936
  31.08.2011
  Hess Norge AS overdrar sin 4,90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Core Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5939
  13.09.2011
  Core Energy AS pantsetter sin 4,9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver amerikanske dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.9.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7085
  07.06.2013
  Core Energy AS pantsetter sin 4,9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7095
  11.06.2013
  Rettelse: Core Energy AS pantsetter sin 4,9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Andre prioritet (likevel kun med prioritet bak første prioritet panteobligasjon ) pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver amerikanske dollar etthundrefemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.05.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7818
  23.04.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 345,000,000,- og skadeløshetsobligasjon pålydende USD 140 000 000,- skriver amerikanske dollar trehundreogførtifemmillioner, og skadeløshetsobligasjon skriver amerikanske dollar etthundreogførti millioner til fordel for European Investment Bank. (ID: 0331) er slettet. Samtykke fra panthaver European Investment Bank foreligger i brev datert 31.3.2014.
  Sletting av pant
  9160
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  9293
  31.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.3.2015 at utvinningstillatelsen forlenges til 31.12.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  10900
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 300,000,000 skriver skriver United States Dollars three hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 4,9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 1.9.2011 (dok.nr.: 5939) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10907
  26.05.2016
  Core Energy AS pantsetter sin 4,900000 % i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10891
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 150,000,000 skriver skriver United States Dollars one hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 4.9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 7.6.2013 (dok.nr.: 7085) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  10893
  26.05.2016
  Rettelse dok.nr 7095 er slettet som følge av sletting dok.nr 7085
  Sletting av pant
  10934
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11488
  10.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.3.2017 at initiell periode forlenges til 1.7.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  11954
  25.10.2017
  Point Resources AS AS pantsetter sin 4.900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 840,000,000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.10.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11997
  02.11.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 600,000,000 skriver United States Dollars six hundred million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 4.900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.5.2016 (dok.nr.: 10907) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger.
  Sletting av pant
  12800
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13155
  05.07.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.7.2018 at initiell periode forlenges til 31.12.2040, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  13606
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  13493
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 4,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.10.2017 (dok.nr.: 11954) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13666
  18.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 4,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14558
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14620
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15073
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 4,90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 18.12.2018 (dok.nr 13666)er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15133
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 4,9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15241
  24.02.2020
  Oppdatering av dok id 7818 - Ved en inkurie forsvant ikke heftelsesmeldingen ( dok id 0331 ) ved registrering av sletting av pant den 23.4.2014. Denne er nå rettet opp ved denne meldingen.
  Sletting av pant
  16252
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15133 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16524
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16634
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger