Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  072 C
  Gyldig fra dato
  21.12.2011
  Gyldig til dato
  31.12.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  21350207
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6092
  20.01.2012
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6164
  02.02.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar en 9,6 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6163
  02.02.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Total E&P Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8676
  12.01.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 09.01.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 31.12.2014, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger