Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  089
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  31.12.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  21516
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  41.50000
  Petoro AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  16.10000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  9.60000
  Wintershall Dea Norge AS
  2.80000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16635
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  330
  27.09.1989
  Pantsettelse av Deminex' andel i tillatelsen.Pantobligasjon stor USD 345.000.000,- og skadesløshetsobligasjon stor USD 140.000.000,-.Panthaver er Dresdner Bank AG.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  585
  10.10.1994
  Pantobligasjon til Idemitsu Snorre Oil Development Co. Ltd, begrenset oppad til USD 570.000.000 + rente registrert i Idemitsu Petroleum Norge a.s sin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  822
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 089 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  989
  05.02.1998
  Pantobligasjon stor USD 345.000.000,- og skadesløshetsobligasjon stor USD 140.000.000,- til Dresdner Bank AG transportert til European Investment Bank.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1065
  23.06.1999
  Panteobligasjon til Export-Import Bank of Japan, stor USD 154.830.000,- + rente, registrert i Idemitsu Petroleum Norge AS sin andel. Obligasjonen skal ha første prioritet ved siden av obligasjon opprinnelig pålydende USD 570.000.000,-, dok.nr 0585.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1067
  23.06.1999
  Panteobligasjon stor USD 570.000.000,-, dok.nr 0585 nedskrives til USD 92.094.054,20 + rente. Obligasjonen skal ha delt første prioritet ved siden av obligasjon stor USD 154.830.000,- + rente, dok.nr 1065.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1066
  23.06.1999
  Panteobligasjon til Idemitsu Snorre Oil Development Co., Ltd., stor USD 38.707.500,- + rente, registrert i Idemitsu Petroleum Norge As sin andel. Obligasjonen skal ha 2. prioritet etter obligasjon opprinnelig pålydende USD 570.000.000,-, dok.nr 0585 og ob
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1091
  20.10.1999
  Pantehaver i panteobligasjon stor USD 154.830.000,. + rente, dok nr 1065, har fusjonert med the Overseas Economic Cooperation Fund. Nytt navn på pantehaver er " the Japan Bank for International Cooperation".
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1101
  07.01.2000
  Saga Petroleum ASA har overdratt en 2.82% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1137
  28.08.2000
  Panteobligasjon stor USD 570.000.000,00 dok.nr. 0585 nedskrevet til USD 92.094.054,20 + rente, slettes.
  Sletting av pant
  1189
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1292
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1438
  01.06.2001
  SDØE andel overført til Statoil ASA med 21%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1535
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1715
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1993
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2240
  08.01.2004
  Panteobligasjon stor USD 38.707.500,- + renter dok.nr. 1066 slettes.
  Sletting av pant
  2239
  08.01.2004
  Panteobligasjon stor USD 154.830.000,- + renter dok.nr. 1065 slettes.
  Sletting av pant
  2559
  02.02.2005
  Panteobligasjon stor USD 570.000.000,00 dok nr 0584 nedskrevet til USD 92.094.054,20 + rente dok nr 1067 ble slettet 28.08.2000, men ble ved en feil ikke samtidig fjernet som heftelse. Panteobligasjonen fjernes med dette som heftelse.
  Andre meldinger
  2602
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  3165
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3304
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3433
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4143
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 28,22 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4670
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6693
  03.12.2012
  Total E&P Norge AS overdrar sin 5,6 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7817
  23.04.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 345,000,000,- og skadeløshetsobligasjon pålydende USD 140 000 000,- skriver amerikanske dollar trehundreogførtifemmillioner, og skadeløshetsobligasjon skriver amerikanske dollar etthundreogførti millioner til fordel for European Investment Bank. (ID: 0330) er slettet. Samtykke fra panthaver European Investment Bank foreligger i brev datert 31.3.2014.
  Sletting av pant
  9161
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  12863
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13156
  05.07.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.7.2018 at initiell periode forlenges til 31.12.2040, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14621
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14560
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14814
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 16.10 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15084
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 16,10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15242
  24.02.2020
  Oppdatering av dok id 7817 - Ved en inkurie forsvant ikke heftelsesmeldingen ( dok id 0330 ) ved registrering av sletting av pant den 23.4.2014. Denne er nå rettet opp ved denne meldingen.
  Sletting av pant
  16259
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15084 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16553
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16635
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse