Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  090
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  31.12.2040
  NPDID for utvinningstillatelser
  21524
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  45.00000
  Vår Energi ASA
  25.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  15.00000
  Neptune Energy Norge AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  12691
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15545
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  823
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 090 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1293
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1536
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1793
  06.05.2002
  Petoro AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Idemitsu Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1826
  04.06.2002
  Petoro AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3166
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3305
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3434
  27.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3943
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 25% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4053
  29.01.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4179
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4671
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  10449
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12414
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12691
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12865
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14815
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15086
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15545
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16260
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15086 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16554
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  16636
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17405
  18.11.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.11.2022 at konsesjonstiden forlenges til 31.12.2040, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode