Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.03.2023 - 01:31
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  091
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  31.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  21532
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  59.10000
  Vår Energi ASA
  40.90000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  824
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 091 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1099
  06.01.2000
  Saga Petroleum har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1190
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1294
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1457
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2227
  30.12.2003
  Statoil ASA har overdratt en 7,9 % andel i tillatelsen til Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2297
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2296
  03.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3170
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3309
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3438
  27.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3794
  03.04.2008
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 12% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 31.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3945
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 33% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4259
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 59,1 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4675
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  8677
  12.01.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 06.01.2015 at hele utvinningstillatelsen utløper 31.12.2029.
  Andre meldinger
  12866
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13521
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13683
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 7,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14820
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 33 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15044
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 7,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.no 13683) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15091
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 40,90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16262
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15091 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16558
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger