Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  092
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  01.10.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  21540
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  54.90000
  Equinor Energy AS
  37.45000
  Repsol Norge AS
  7.65000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  825
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 092 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1191
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1295
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1458
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2115
  25.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2129
  04.09.2003
  Statoli ASA har overdratt en 7.9 % andel i tillatelsen til Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2130
  04.09.2003
  Statoli ASA har overdratt en 7 % andel i tillatelsen til ENI Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2169
  14.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2299
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2512
  14.12.2004
  Statoil ASA har overdratt en 7.65% andel i tilllatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3173
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3312
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3441
  27.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3796
  03.04.2008
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 10% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 31.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3947
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 40% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4261
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 37,45 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4676
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12869
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13526
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13680
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 14,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13784
  31.01.2019
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 7,65 % deltakerandel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2019 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14441
  23.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.3.2017 at at utvinningstillatelse 092 forlenges til 9.3.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14792
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15098
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 54,90 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15050
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 14,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.no 13680) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  16209
  27.10.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.10.2021 forlengelse i medhold av petroleumsloven § 3-9 femte ledd for utvinningstillatelse 092 til 1.10.2028 som omsøkt.
  Andre meldinger
  16265
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15098 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16564
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger