Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 15:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  656
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  21558940
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6250
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6315
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6739
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8715
  21.01.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 14.12.2012 (dok.nr.: 6739) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015.
  Sletting av pant
  8775
  04.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.2.2015 at initiell periode forlenges til 3.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10154
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10423
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10800
  22.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.2.2016, jf. utvinningstillatelse 656 pkt. 4b.
  Andre meldinger