Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  655
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.10.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  21558998
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6281
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6370
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7727
  03.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2014 at initiell periode forlenges til 3.8.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9790
  29.06.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.6.2015 at initiell periode forlenges til 3.10.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11243
  24.11.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.11.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.10.2016, jf. utvinningstillatelse 655 pkt. 4b.
  Andre meldinger