Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  046 D
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  31.12.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559399
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6255
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  10370
  31.12.2015
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11367
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12789
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13275
  29.11.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.11.2018 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 1.1.2019, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger