Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  640
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559488
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6277
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  8512
  15.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2014 at initiell periode forlenges til 3.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10089
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 60 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10151
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10132
  08.02.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.2.2016 at initiell periode forlenges til 3.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11584
  27.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.2.2017, jf. utvinningstillatelse 640 pkt. 4b. samt brev 8.2.2016
  Andre meldinger