Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  644
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559648
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OMV (Norge) AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  DNO Norge AS
  30.00000
  OMV (Norge) AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6279
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6771
  02.01.2013
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 1,200,000,000 skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8059
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10153
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  11076
  11.07.2016
  Repsol Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Skagen44 AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11409
  02.01.2017
  Skagen44 AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12253
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12986
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13177
  04.09.2018
  Rettighetshaverne har besluttet å følge arbeidsprogrammets 2. alternativ. Den initielle perioden utløper derfor 3.2.2020
  Andre meldinger
  13178
  04.09.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13273
  29.11.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2018 at initiell periode forlenges til 3.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13411
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14023
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14338
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 8059 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14336
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 6771 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14509
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 15.9.2014 (dok.nr.: 8059) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14505
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 200 000 000 skriver Norwegian kroner one billion two hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 19.12.2013 (dok.nr.: 6771) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14978
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16468
  07.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2022 at varigheten forlenges til 31.12.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første og andre ledd
  Andre meldinger
  16841
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17729
  28.02.2023
  Sval Energi AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse