Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  645
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.08.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  21559709
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6772
  02.01.2013
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 1,200,000,000 skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7456
  09.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6772 registrert 2.1.2013 i Faroe Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 30 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.9.2013
  8060
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6241
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6772
  02.01.2013
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 1,200,000,000 skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7140
  01.07.2013
  Skagen44 har overdrat en 5 % andel i tillatelsen til Concedo ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 31.7.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7458
  09.12.2013
  Faroe Petroleum Norge AS har overdrat en 15 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.11.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7457
  09.12.2013
  Faroe Petroleum Norge AS har overdrat en 5 % andel i tillatelsen til Concedo ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7456
  09.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 6772 registrert 2.1.2013 i Faroe Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 30 %. Panthaver BPN Paribas samtykker til reduksjon av pant i brev datert 3.9.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8045
  11.09.2014
  Concedo ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 350 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8060
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10107
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10052
  19.10.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.10.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 03.08.2015, jf. utvinningstillatelse 645 pkt. 4b.
  Andre meldinger
  13837
  05.03.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 350 000 000 pluss 10% skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent, i Concedo ASA sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.9.2014 (dok.nr.: 8045) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 1.3.2019.
  Sletting av pant