Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  625
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  09.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  21560380
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6229
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7466
  10.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.11.2013 forlengelse av initiell periode til 3.9.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  7999
  28.08.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.8.2014 at initiell periode forlenges til 1.3.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9599
  20.05.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.5.2015 at initiell periode forlenges til 1.3.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11319
  21.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2016 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 09.02.2017, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger